GIÁ CÀ PHÊ


DakLak sản lượng Hồ Tiêu ước tính 2015 cao hơn 2014 (18/03/2015)

Vùng trồng tiêu chuyên canh lớn nhất của tỉnh Daklak là huyện Ea H’Leo (có diện tích tiêu gần 4.000 ha), riêng xã Ea H’Leo có 1.600 ha tiêu (trong đó 100 ha tiêu già trên 10 năm).

Đây là vùng có mức độ đầu tư thâm canh cao, dùng nhiều phân hoá học, nông dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhưng vụ 2015 năng suất, sản lượng phần lớn các vườn ở đây đều kém, đặc biệt ở diện tích tiêu già trên 10 năm. Thêm nữa, khí hậu thời tiết Đăk Lăk năm 2014 diễn biến bất thường, mưa tháng 6 đúng thời điểm hoa nở rộ khiến tỷ lệ đậu hạt thấp

Những hộ có diện tích tiêu khai thác trên 10 năm nên sản lượng những vườn này suy giảm mạnh. Hộ Nguyễn Thị Liên, có 2 ha tiêu (3.700 trụ), năm 2014 thu 9 tấn, năm 2015 chết khoảng 200 trụ, nhưng ước thu chỉ được 5 tấn. Hộ Nguyễn Văn Giả có 5 ha, năm 2014 thu 12 tấn, năm 2015 chết 400 trụ, thu khoảng 7 tấn. Hộ Lê Mỹ có 10 ha, năm 2014 thu 60 tấn, năm 2015 chết 200 trụ, ước thu chỉ khoảng 30 tấn. Ở những diện tích tiêu trẻ 4 – 5 năm, cây trông khá sung mãn nhưng trái cũng thưa.

Cán bộ xã Ea H’Leo cho biết sản lượng tiêu thu hoạch vụ 2014 toàn xã đạt 1.700 tấn, vụ 2015 ước chỉ đạt 1.200 tấn (giảm gần 30 %).

Tuy nhiên, nhìn chung theo Sở NN&PTNT Đăk Lăk, từ năm 2010 trở lại đây, diện tích và năng suất hồ tiêu Đăk Lăk vẫn tăng mạnh do giá tiêu hấp dẫn so với trồng cà phê… khiến diện tích theo số liệu thống kê của Tỉnh năm 2014 chỉ khoảng trên 11.000 ha trong đó khoảng 7.000 ha cho thu hoạch, cho sản lượng khoảng 21.000 tấn nhưng trên thực tế diện tích hiện lớn hơn, ước khoảng 15.000 ha nên sản lượng vụ 2015 do vậy vẫn cao hơn vụ 2014 khoảng 2.000 – 3.000 tấn.

(VPA)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: