GIÁ CÀ PHÊ


Các mức chặn kỹ thuật cà phê Arabica phiên GD ngày 11/08/2015

52 Week High
232.00
211.35
Price Crosses 18-40 Day Moving Average
189.16
38.2% Retracement from 52 Week High
175.93
50% Retracement from 52 Week High/Low
162.69
38.2% Retracement from 52 Week Low
14 Day RSI at 80%
154.29
13 Week High
146.25
141.45
Price Crosses 9-40 Day Moving Average
14 Day RSI at 70%
139.03
Pivot Point 2nd Level Resistance [Kháng cự 2]
138.37
137.19
3-10 Day MACD Oscillator Stalls
136.17
38.2% Retracement from 13 Week High
Pivot Point 1st Level Resistance [Kháng cự 1]
135.93
4 Week High
133.90
Current Price [Giá hiện tại]
133.50
Current Price [Giá hiện tại]
133.05
50% Retracement from 13 Week High/Low
131.47
Pivot Point [Điểm chặn]
131.09
14-3 Day Raw Stochastic at 80%
130.30
Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls
129.93
38.2% Retracement from 13 Week Low
129.68
14-3 Day Raw Stochastic at 70%
Pivot Point 1st Level Support [Hỗ trợ 1]
129.03
128.85
Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls
128.53
38.2% Retracement from 4 Week High
127.64
Price Crosses 40 Day Moving Average
126.88
50% Retracement from 4 Week High/Low
14-3 Day Raw Stochastic at 50%
126.82
14 Day RSI at 50%
126.31
Price Crosses 9 Day Moving Average
125.22
38.2% Retracement from 4 Week Low
125.07
14 Day %d Stochastic Stalls
124.94
Price Crosses 18 Day Moving Average
124.61
14 Day %k Stochastic Stalls
Pivot Point 2nd Level Support [Hỗ trợ 2]
124.57
124.06
14-3 Day Raw Stochastic at 30%
122.66
14-3 Day Raw Stochastic at 20%
122.15
Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls
4 Week Low
13 Week Low
52 Week Low
119.85
112.52
3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls
14 Day RSI at 30%
105.69
103.00
Price Crosses 9-18 Day Moving Average
14 Day RSI at 20%
79.29

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: