London 2064 -57 Vàng 1302 +1.6
Newyork 185.95 -6.20 Dầu thô 103.66 -0.09
Ara Brazil 232.50 -7.80 Euro/USD 20 +20
Ara Tokyo 195.4 -2.8 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 221.6 +2.6 USD index 79.89 -0.003
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 16,375 +112.26
Cacao 2956 +5
Vui lòng ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ GiaPhat - 0123.4243.888 để mở tài khoản!