London 2007 +21 Vàng 1285 +6.2
Newyork 193.10 +10.35 Dầu thô 93.57 +0.22
Ara Brazil 239.20 +11.20 Euro/USD 2.26858 -0.01676
Ara Tokyo 143.1 -1.4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 0.0 0.0 USD index 82.70 -0.003
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3216 -3
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !