London 1985 +8 Vàng 1237 +2.3
Newyork 185.25 +3.05 Dầu thô 95.1 +2.18
Ara Brazil 220.50 +2.55 Euro/USD 2.32104 -0.02007
Ara Tokyo 135.6 +0.6 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 178.3 -0.1 USD index 84.17 -0.233
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3070 +13
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !