London 2040 -2 Vàng 1201 -23.7
Newyork 187.55 -2.05 Dầu thô 81.25 -0.95
Ara Brazil 217.00 -1.65 Euro/USD 2.40088 -0.05510
Ara Tokyo 147.8 +0.1 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.1 -2.4 USD index 86.20 +0.159
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2944 +7
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !