London 2146 +28 Vàng 1282 -6.6
Newyork 211.80 +15.10 Dầu thô 102.1 -2.27
Ara Brazil 263.00 +13.10 Euro/USD 20 +20
Ara Tokyo 196.3 +4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 196.4 +0.4 USD index 79.99 -0.045
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 16,556 +106.62
Cacao 2993 +6
Vui lòng ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ GiaPhat - 0123.4243.888 để mở tài khoản!