London 2027 +19 Vàng 1231 +2.1
Newyork 191.50 -1.80 Dầu thô 80.86 -1.23
Ara Brazil 221.35 -2.65 Euro/USD 2.46728 -0.03096
Ara Tokyo 139.1 -2.4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 189.8 +5.0 USD index 85.77 -0.181
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3050 -70
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !