London 2008 -17 Vàng 1229 -16.3
Newyork 193.30 +2.20 Dầu thô 81.64 +1.12
Ara Brazil 224.00 +4.00 Euro/USD 2.50299 +0.02052
Ara Tokyo 141.3 +2.4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 185.0 +4.3 USD index 85.95 +0.096
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3120 +7
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !