London 2118 +54 Vàng 1295 -8.2
Newyork 201.20 +15.25 Dầu thô 104.2 +0.44
Ara Brazil 248.20 +16.60 Euro/USD 20 +20
Ara Tokyo 194.6 -1.3 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 216.5 -1.5 USD index 79.89 +0.002
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 16,446 +21.22
Cacao 3001 +45
Vui lòng ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ GiaPhat - 0123.4243.888 để mở tài khoản!