London 2117 -37 Vàng 1239 -2.7
Newyork 210.65 -6.45 Dầu thô 82.92 +0.22
Ara Brazil 235.50 -2.75 Euro/USD 2.43296 -0.02982
Ara Tokyo 137 -1.7 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 179.0 +0.8 USD index 85.21 +0.172
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3118 +32
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !