London 1926 -18 Vàng 1276 +21.1
Newyork 160.15 +0.15 Dầu thô 45.23 +0.70
Ara Brazil 200.00 -0.10 Euro/USD 2.68154 +0.08076
Ara Tokyo 366-2 -5-2 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.2 +0.9 USD index 94.76 -0.019
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,702 +16

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 40