London 1712 -10 Vàng 1182 -2.1
Newyork 132.65 +0.30 Dầu thô 47.59 -1.09
Ara Brazil 170.30 +1.00 Euro/USD 3.22560 +0.00137
Ara Tokyo 394-4 0 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 208.0 0.0 USD index 98.52 +0.544
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,688 -7
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !