London 2048 +12 Vàng 1171 -27.3
Newyork 188.00 +0.40 Dầu thô 79.95 -1.17
Ara Brazil 218.40 +2.20 Euro/USD 2.45193 +0.05172
Ara Tokyo 146.9 -0.2 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 192.6 -1.9 USD index 86.99 +0.753
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2899 -47

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 74