London 2152 0 Vàng 1291 +6.4
Newyork 210.95 -1.40 Dầu thô 101.85 +0.41
Ara Brazil 263.20 +1.20 Euro/USD 20 +20
Ara Tokyo 196.7 -1.4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 200.0 +4.0 USD index 79.86 -0.070
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 16,493 -8.56
Cacao 2968 -29
Vui lòng ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ GiaPhat - 0123.4243.888 để mở tài khoản!