London 1897 +5 Vàng 1202 -5.3
Newyork 136.45 -1.90 Dầu thô 50.30 +0.71
Ara Brazil 173.60 -3.65 Euro/USD 2.89485 +0.00580
Ara Tokyo 380-4 +1-6 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 219.6 -0.8 USD index 95.16 -0.302
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3,102s +51

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 43