London 1911 -4 Vàng 1194 +0.1
Newyork 173.15 +1.30 Dầu thô 56.24 -0.23
Ara Brazil 208.75s 0 Euro/USD 2.64769 -0.06420
Ara Tokyo 420-0 +3-4 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 184.0 +3.8 USD index 89.29 +0.157
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 2,944 +44

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 37