London 1936 -4 Vàng 1218 +0.9
Newyork 179.40 +1.40 Dầu thô 91.57 -0.84
Ara Brazil 213.80 +1.70 Euro/USD 2.38842 +0.03444
Ara Tokyo 129.9 -0.6 CRB index 279.71 -2.83
Caosu Tocom 168.2 +0.2 USD index 84.90 +0.030
Tiêu cochi 0 0 Down Jones 17,068 +92.02
Cacao 3328 +69
Quý khách phải đăng nhập trước khi sử dụng ! Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, gọi ngay Gia Phát (0123) 4243 888 để đăng ký . Trân trọng !